top of page

Сталий розвиток – ХХІ століття

(наукові читання імені Ігоря Недіна)

VІI міжнародна
науково-практична конференція
2-3 грудня 2021
Про головне

Недін Ігор Валентинович (1944 - 2008)

Доктор економічних наук, професор,

“Викладач-дослідник”, “Заслужений енергетик України”.

Нагороджений урядовим нагрудним знаком

“Петро Могила”, медалями ВДНГ СРСР і УРСР.

Під керівництвом І.В. Недіна було створено

наукову школу з проблем аналізу умов забезпечення

сталого розвитку й економічної безпеки

територіально-виробничих систем.

Шановні колеги!

Національний університет

«Києво-Могилянська академія»  та Теплоенергетичний факультет Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут

 імені Ігоря Сікорського»

запрошують Вас взяти участь у роботі

 

VІI Міжнародної

науково-практичної конференції

«Сталий розвиток – ХХІ століття

 (наукові читання імені Ігоря Недіна)»,

яка відбудеться 2-3 грудня 2021 року

 

 

Мета конференції: об’єднати науковців та широке коло фахівців для обговорення актуальних проблем сталого розвитку в ХХІ столітті, встановлення контактів між вченими, обмін практичними результатами наукових досліджень.

Напрями роботи конференції:

 

  • Сталий розвиток держави: теорія, методологія, механізми забезпечення

  • Реалізація принципів сталого розвитку в забезпеченні економічної та екологічної безпеки держави

  • Цифрова енергетика в системі забезпечення сталого розвитку держави

  • Організаційно-економічні механізми та практична реалізація забезпечення сталого розвитку держави

  • Інформаційні технології в системі забезпечення сталого розвитку

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Форма проведення конференції: дистанційна (без особистої участі).

Для участі у роботі конференції необхідно до

22 листопада 2021 року надіслати заявку на участь (зразок додається), текст статті та копію квитанції про сплату організаційного внеску на електронну адресу:

nedin.conf@gmail.com

 

Організаційний внесок

За участь у конференції, публікацію матеріалів

сплачується внесок у розмірі 150 гривень.

Здійснити оплату організаційного внеску можна у відділенні будь-якого банку України або через Інтернет.

Увага! У випадку перерахування коштів з-за меж України, прохання зв’язатися з оргкомітетом.

Реквізити для перерахування організаційного внеску (в гривнях):

Кошти перераховувати на банківську картку комерційного банку «Приватбанк», номер картки: 4731 2191 1974 7800

Власник картки (отримувач):  Коцко Тарас Аркадійович

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

Планується видання монографії в електронному вигляді, яка відповідатиме всім вимогам щодо друкованого видання.

Обсяг авторського розділу не повинен перевищувати 0.5 авт.а.

Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Гарнітура Times New Roman, кегель – 14, інтервал –1. Усі поля – 20 мм. Робочі мови конференції: українська, польська, англійська

Структура статті: актуальність, новизна, основна частина, висновки.

 

Назва статті - по центру. Праворуч під назвою – прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, повна назва організації.

 

Список літератури оформлюється виключно виносками (наприкінці відповідної сторінки, на якій здійснюється посилання) та за змістом відповідає вимогам Держстандарту з бібліографічного опису - 10 кегель. Математичні формули набираються в редакторі формул Microsoft Equation 3.0.

 

До розгляду приймаються статті (розділи монографії), оформлені відповідно до вимог і подані у зазначений термін. Оргкомітет залишає за собою право редагувати матеріали.

Зразок оформлення заявки

ЗАЯВКА

на участь у VІІ Міжнародній

науково-практичній конференції

 

«Сталий розвиток – ХХІ століття

 (наукові читання імені Ігоря Недіна)»

 

«Sustainable development - XXI century

(scientific readings n. to Igor Nedin)»

n_2021_2.png

Орієнтовна програма конференції

02.12.2021 р. – пленарне засідання, секційні доповіді;

 03.12.2020 р. – секційні доповіді, підбиття підсумків конференції.

Архіви робіт
09012019tef1.jpg
09012019tef4.jpg
09012019tef6.jpg
09012019tef5.jpg
09012019tef2.jpg
09012019tef3.jpg
09012019tef7.png
n_2021_1.png
Науковий комітет

Аушева Н.М., д.т.н.,проф. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Архіпова Л.М., д.т.н., проф., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (м.Івано-Франківськ).

Варламов Г.Б., д.т.н., професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (співголова наукового комітету)

Горник В.Г., д.н.д.у., доц., Навчально-наукового інститут управління, економіки та природокористування Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського (м. Київ)

Горошкова Л.А., д.е.н., проф., Національний університет «Києво-Могилянська академія».

Дейнеко Л.В., д.е.н., проф., Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (м. Київ, Україна)

Дергачова В.В., д.е.н., проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Жарова Л.В., д.е.н., проф., Українсько-американський університет «Конкордія» (м.Київ).

Ілляшенко С.М., д.е.н., проф., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Ільченко М.Ю., академік НАНУ, д.т.н., професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Карамушка В.І., к.б.н., доц., Національний університет «Києво-Могилянська академія» (співголова наукового комітету)

Коваль О.В. к.т.н., доц., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 

Клісінські Януш, д.е.н., проф., Академія технічно-гуманітарна в Бельсько-Бялій (Польща)

Крикавський Є.В., д.е.н., проф., Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів)

Лапко О.О., д.е.н., проф., Міжнародний університет фінансів при НТУУ «КПІ» (м. Київ)

Лісовський С.А., д.г.н., с.н.с., Інститут географії НАН України (м.Київ)

Лю Сюсянг, д-р. наук, Інститут енергетики Академії наук провінції Шандунь (КНР)

Мартинюк В.П., д.е.н., проф., НУ «Львівська політехніка» / Університет економіки та інновацій (Люблін, Польща)

Махнітко А.Є., д.інж.н., проф., Ризький технічний університет (м. Рига, Латвія)

Мезенцев К.В., д.г.н., проф., Київський національний університет ім. Тараса Шевченко

Мельник Л.Г., д.е.н., проф., Сумський державний університет (м.Суми)

Микитенко В.В., д.е.н, професор, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» (м.Київ)

Нургалієва А.Ш., к.е.н., проф., ТОВ «Академія іміджелогії», Рада по туризму при Уряді Республіки Казахстан (м. Астана, Республіка Казахстан)

Пилипів В.В., д.е.н., проф., Національний економічний університет України ім. Вадима Гетьмана (м. Київ)

Потапенко В.Г., д.е.н., с.н.с., ГО «Інститут зеленої економіки» (м.Київ)

Прокопенко О.В., д.е.н., проф., Талліннський технічний університет  (Таллінн, Естонія)

Садченко О.В., д.е.н., проф., Одеський національний університет ім. І. Мечнікова

Сухоруков А.І., д.е.н, проф., Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» (м. Київ)

Трофимчук О.М., чл.-кор. НАНУ, д.т.н., проф., Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України (м. Київ)

Устименко В.А., чл.-кор. НАПрНУ, чл.-кор. НАНУ, д.ю.н., проф., Інститут економіко-правових досліджень НАНУ (м.Київ)

Чечель А.О., д.е.н., доц., Донецький державний університет управління (м. Маріуполь)

Організаційний комітет

Хлобистов Є.В., д.е.н., проф., Національний університет «Києво-Могилянська академія» (співголова організаційного комітету)

Коцко Т.А. к.е.н., доц., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кублій Л.І. к.т.н., доц., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (співголова організаційного комітету)

Кузьменко М.В., асп., Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Сегеда І.В., к.е.н, доц., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (співголова організаційного комітету)

 

Контактні особи:

Сегеда Ірина Василівна  +38 (050) 695 54 43

Кублій Лариса Іванівна   +38 (097) 558 27 17

Кузьменко Марія Володимирівна +38 (098) 659 25 93

E-Mail: nedin.conf@gmail.com

bottom of page